Τρίτη, 3 Απριλίου 2018


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
          ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.

  
 ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο ,  ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ , (ΠΕΣΕ TEI ),
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ,
                                              ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
 ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ !!! 

                                                     Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας

  Αντ. Αλεξανδρόπουλος
     Τηλ: 6974992826        antonisalex@gmail.com
   
 Ο Πρόεδρος
           
      Κων. Κουλούρης
    Τηλ: 6944593030        konkoulouris@yahoo.gr
Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

 Κάρτα ελεύθερης εισόδου εκπαιδευτικών
στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους,
τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης.       Όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές,
 Γ΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ημεδαποί 
και αλλοδαποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού και Δημοσίου 
τομέα) δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά 
μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α. Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά
-ΑΙΤΗΣΗ (δες σχέδιο)
-Συνταξιοδοτική Πράξη
-Δύο φωτογραφίες
Β. Εάν η κάρτα επανεκδίδεται
-ΑΙΤΗΣΗ (δες σχέδιο)
-Συνταξιοδοτική Πράξη
-Μία φωτογραφία

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε όλα τα μουσεία (Αρχαιολογικό, Νομισματικό κλπ)..ΠΡΟΣ :_______________________________

Α Ι Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κάρτας Ελευθέρας Εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους.’’
Παρακαλώ να μου εκδώσετε κάρτα Ελευθέρας Εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους που εποπτεύονται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ .
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ/ΝΟ


     Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός του ΤΕΙ ………………………………

Συνημμένα : 
-Συνταξιοδοτική Πράξη
-δύο φωτογραφίες

Ημερομηνία         /        / 2018
Ο /Η
ΑΙΤΩΝ /ΟΥΣΑ

…………………………………….

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 υπεύθυνη και μελετημένη ενημέρωση...

Τρία σχέδια αιτήσεως 
που προτείνει το ΔΣ της ΠΕΣΕ ΤΕΙ να υποβληθούν 
ΑΤΟΜΙΚΑ στα Ταμεία, ανεξάρτητα από την φημολογούμενη
 "αυτόματη" επιστροφή με Κυβερνητική πρωτοβουλία.... 
"κάλλιο γαιδουρόδενε παρά γαιδουρογύρευε..." 
που λέει και η σοφή Ελληνική παροιμία...
 16/03/2018
 από το ΔΣ της ΠΕΣΕ ΤΕΙ 

 .................................................................. (1)


Προς
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Δ/νση Συντάξεων 
Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων
Κάνιγγος 29, Αθήνα 106 82
Α Ι Τ Η Σ Η   Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
ΕΠΩΝΥΜΟ  ………………………………………………
ΟΝΟΜΑ  …………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ   ………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  οδός: …………………………αρ .…
Περιοχή   …………………….. ……. ΤΤ  ………………..
Τηλέφωνο σταθ: ……………………….  κιν : …………………….
ΑΔΤ………………………………………………..
ΑΜ ΤΑΜΕΙΟΥ ……………………………………………….
ΑΦΜ  ………………………………… ΔΟY  ……………..
ΑΜΚΑ  ………………………………………………………..
           ΑΜ ΔΙΑΣ ……………………………………………………..

Παρακαλώ να αποτυπώσετε και να μου γνωστοποιήσετε, το νέο πραγματικό άθροισμα των συντάξεων που λαμβάνω μετά τις αντισυνταγματικές περικοπές στην κύρια σύνταξη, στην επικουρική σύνταξη και στο μέρισμά μου και να επαναϋπολογίσετε – αναπροσαρμόσετε το ποσό της μείωσης στην κύρια σύνταξή μου με τους Ν. 4093/2012, Ν. 3865/2010 και 3986/2011.

 Παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να μου επιστραφούν όλες οι διαφορές από τυχόν αυξημένες κρατήσεις που επιβάλλατε στην κύρια σύνταξή μου από την 1.6.2016 έως σήμερα, εφ΄ όσον η κράτηση του Ν. 4093/2012 (ή άλλη κράτηση) αποδειχθεί ότι έχει υπολογιστεί εσφαλμένα και πρέπει να είναι μικρότερη με βάση το πραγματικό άθροισμα των συντάξεων που λαμβάνω.

Με την επιφύλαξη για την άσκηση παντός εν γένει δικαιώματός μου ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών.

Ημερομηνία ……./……..../ 2018
                                                          Ο  Αιτών  / Η Αιτούσα
                            Υπογραφή:
  Ονοματεπώνυμο ολογράφως :…………………………………………………
(1)   
 ................................................. . (2)

Προς
το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Α Ι Τ Η Σ Η   Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

ΕΠΩΝΥΜΟ  ………………………………………………
ΟΝΟΜΑ  …………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ   ………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  οδός: …………………………αρ .…
Περιοχή   …………………….. ……. ΤΤ  ………………..
Τηλέφωνο σταθ: ……………………….  κιν : …………………….
ΑΔΤ………………………………………………..
ΑΜ ΤΑΜΕΙΟΥ ……………………………………………….
ΑΦΜ  ………………………………… ΔΟY  ……………..
ΑΜΚΑ  ……………………………………………
           ΑΜ ΔΙΑΣ ……………………………………………………..
Παρακαλώ να αποτυπώσετε και να μου γνωστοποιήσετε το νέο πραγματικό άθροισμα των συντάξεων που λαμβάνω μετά τις αντισυνταγματικές περικοπές στην κύρια σύνταξη , στην επικουρική σύνταξη και στο μέρισμά μου, και να επαναϋπολογίσετε – αναπροσαρμόσετε το ποσό της μείωσης στο μέρισμά μου που επιβλήθηκε  με τους  ν. 4093/2012, 3865/2010 και 3986/2011.
Παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να μου επιστραφούν όλες οι διαφορές από τυχόν αυξημένες κρατήσεις που επιβάλλατε στο  μέρισμά μου από την 1.6.2016 έως σήμερα, εφ΄ όσον οι κρατήσεις των ν. 4093/2012,  3865/2010 και 3986/2011 αποδειχθεί ότι έχουν υπολογιστεί εσφαλμένα και πρέπει να είναι μικρότερες με βάση το πραγματικό άθροισμα των συντάξεων που λαμβάνω.
Με την επιφύλαξη για την άσκηση παντός εν γένει δικαιώματός μου ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών.
Ημερομηνία ……./……..../ 2018
                                                       Ο  Αιτών  / Η Αιτούσα
                            Υπογραφή:
  Ονοματεπώνυμο ολογράφως :…………………………………………


(2)


..................................................  (3)


Προς
το ΕΤΕΑΕΠ 
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα 105 57

Α Ι Τ Η Σ Η   Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

ΕΠΩΝΥΜΟ  ………………………………………………
ΟΝΟΜΑ  …………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ   ………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  οδός: …………………………αρ .…
Περιοχή   …………………….. ……. ΤΤ  ………………..
Τηλέφωνο σταθ: ……………………….  κιν : …………………….
ΑΔΤ………………………………………………..
ΑΜ ΤΑΜΕΙΟΥ ……………………………………………….
ΑΦΜ  ………………………………ΔΟY  ……………..
ΑΜΚΑ  ……………………………………………
           ΑΜ ΔΙΑΣ ……………………………………………………..

Μετά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, (σύμφωνα με διατάξεις που τις θεωρώ αντισυνταγματικές),  δεν αναπροσαρμόσατε τα ποσοστά μειώσεων με βάση το νέο ύψος της επικουρικής μου σύνταξης με αποτέλεσμα να παρακρατείτε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. Κατόπιν αυτού ζητώ την επιστροφή των ποσών που εσφαλμένα παρακρατήθηκαν και αποκατάσταση των κρατήσεων όλων των προηγούμενων μηνών.

Με την επιφύλαξη για την άσκηση παντός εν γένει δικαιώματός μου ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών.

Ημερομηνία ……./……..../ 2018
                                                       Ο  Αιτών  / Η Αιτούσα
                            Υπογραφή:

 Ονοματεπώνυμο ολογράφως :…………………………………………………

(3)


Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
          ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
Blog :   syntaxtei.blogspot.comΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ε Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
ΠΕΜΠΤΗ  15 Μαρτίου 2018, ώρα 5 μμ.
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δημ. Σούτσου 46 , στάση Μετρό Αμπελόκηποι


Κατά την διάρκεια της ΓΣ θα γίνει ειδική εμπεριστατωμένη 
ενημέρωση των μελών για όλα τα θέματα 
που μας απασχολούν, από συνεργαζόμενο ειδικό δικηγόρο 
και θα διανεμηθούν σχέδια ΑΙΤΗΣΕΩΝ ,για την διεκδίκηση αναδρομικών από τα Ταμεία.
Φυσικά θα συζητηθούν και τα τακτικά θέματα,
Για όλους τους πιο πάνω λόγους εκτιμούμε ότι
 η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.


Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας

  Αντ. Αλεξανδρόπουλος
           Τηλ: 6974992826    
Ο Πρόεδρος
           
            Κων. Κουλούρης
           Τηλ: 6944593030       
       konkoulouris@yahoo.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : παρακαλούμε να ενημερώσετε και προσκαλέσετε συναδέλφους που δεν είναι γραμμένοι στην Ένωσή μας να προσέλθουν για να ενημερωθούν για να μην λαμβάνουν ανεύθυνες πληροφορίες από άλλες πηγές και να γραφτούν στην Ένωσή μας, επειδή έτσι δυναμώνει η φωνή μας.


Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
          ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
Blog :   syntaxtei.blogspot.com

Υ Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ε Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
ΠΕΜΠΤΗ  15 Μαρτίου 2018, ώρα 5 μμ.
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δημ. Σούτσου 46 , στάση Μετρό Αμπελόκηποι
Κατά την διάρκεια της ΓΣ θα γίνει ειδική εμπεριστατωμένη ενημέρωση των μελών για όλα τα θέματα που μας απασχολούν,
-η εξέλιξη των δικαστικών αποφάσεων
-η δυνατότητα νέων προσφυγών, ατομική διαφορά.
–η ανάγκη και η σκοπιμότητα υποβολής υπηρεσιακών αιτήσεων για τις διάφορες εκκρεμότητες
Για όλους τους πιο πάνω λόγους εκτιμούμε ότι η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας

  Αντ. Αλεξανδρόπουλος
           Τηλ: 6974992826    
Ο Πρόεδρος
           
            Κων. Κουλούρης
           Τηλ: 6944593030       
       konkoulouris@yahoo.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : παρακαλούμε να ενημερώσετε και προσκαλέσετε συναδέλφους που δεν είναι γραμμένοι στην Ένωσή μας να προσέλθουν για να ενημερωθούν για να μην λαμβάνουν ανεύθυνες πληροφορίες από άλλες πηγές και να γραφτούν στην Ένωσή μας, επειδή έτσι δυναμώνει η φωνή μας.

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
          ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
blog: syntaxtei.blogspot.com                          
Π ρ ό σ κ λ η σ η
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 
           την  ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  και ώρα 5 μ.μ
στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δημ. Σούτσου 46 , στάση Μετρό Αμπελόκηποι

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Η παρουσία σου είναι απαραίτητη