Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018
ΠΕΣΕ ΤΕΙ


ΕΚ Τ Α Κ Τ Η    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Όπως είχαμε προβλέψει, ο ΕΦΚΑ 
θα δεχτεί τις αιτήσεις των συναδέλφων  
για την επιστροφή καιτην αποκατάσταση των 
13ης και 14ης σύνταξης και των επικουρικών,   
Ηλεκτρονικά, γι αυτό μην βιάζεστε και περιμένετε 
νεώτερες οδηγίες.
Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες μας , η διοίκηση
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
θέτει από σήμερα (22/10/2018) σε λειτουργία
on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεως που αφορά στις μειώσεις που έχουν
εφαρμοστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου
πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και
 υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια
και την επικουρική σύνταξη (αναδρομικά).
Η αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές
 υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής
ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ),
από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια /
επικουρική σύνταξη και αποσκοπεί πρωτίστως
στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην
αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες
υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων.
Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό
ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr),
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.


22/10/2018
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Π. Κουλούρης

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
ΠΡΟΣΟΧΗ –
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΣΟΙ έχουν εισπράξει κάθε είδους αναδρομικά
μέσα στο 2017 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ απ ευθείας 
στην Εφορία τους, μέχρι το τέλος του 2018
(31 Δεκεμβρίου), προκειμένου να μην τους 
επιβληθεί πρόσθετος φόρος και πρόστιμο .
Τα ποσά που εισπράχθηκαν είναι καταχωρημένα
στην σελίδα του φορολογούμενου …

             21/10/2018                   
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Κων/νος Κουλούρης 

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΣΕ ΤΕΙ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ…

Την 19/10/2018, το ΔΣ με απόλυτη συμμετοχή και ομόφωνα , εκτιμώντας την γενική συγκυρία και τα συμφέροντα όλων μας αλλά και την σύμφωνη γνώμη των Νομικών μας και για να αντιμετωπίσουμε τα εξαιρετικά δύσκολα προβλήματα  αποφάσισε να προτείνει σε όλους να καταθέσουν ΔΥΟ αιτήσεις ,μια προς τον ΕΦΚΑ και μια προς ΕΤΕΑΕΠ, σχέδια των οποίων μπορείτε να κατεβάσετε από το blog μας.
Για την πλήρη ενημέρωσή σας, θα ακολουθήσουν σχετικά δημοσιεύματα και μια έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 Για ότι σας απασχολεί ,πολύ σύντομα θα λάβετε απαντήσεις.
Και για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση ,μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του ΔΣ, είτε με mail είτε τηλεφωνικά.
Τέλος ,έκκληση προς όλα τα μέλη μας να επικοινωνούν και με τους συναδέλφους και να τους ενημερώνουν για την Ένωσή μας ώστε να γίνουν μέλη μας ,αξιοποιώντας την άριστη συνεργασία μας

Για το ΔΣ


Ο Γεν. Γραμματέας
Αντ. Αλεξανδρόπουλος
Τηλ: -6974992826
    antonisalex@gmail.com                 

            Ο Πρόεδρος
Κων/νος Π. Κουλούρης
Τηλ: - 6944593030

Ακολουθούν τα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ.
(συμπληρώνονται και κατατίθενται από κάθε συνάδελφο).


ΑΙΤΗΣΗ Ι


   
     ΠΡΟΣ
     την Διοίκηση του  Ε.Φ.Κ.Α.

Α Ι Τ Η Σ Η – Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

του /της (όνομα)……………………….. ……
(επώνυμο) ……………………………………
του (πατρώνυμο)…………………………….,
κάτοικος(πόλη)  …………………..
(διεύθυνση), οδός ……………………… αρ ….. 
τηλ. ………………………….
με αριθμό μητρώου συνταξιοδότησης (από την βεβαίωση)
Α.Μ. :………………………………………………..
ΑΦΜ :  ……………………..,  ΔΟΥ:   ……………….. …….

Είμαι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ  / (Δημοσίου).
Συνταξιοδοτήθηκα την  ………….. … 20 ….
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις υπ’ αριθ. 2287/2015 και 2090/2015 αποφάσεις , έκρινε παράνομες τις περικοπές επί των κύριων και επικουρικών συντάξεων, κρίνοντας αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις που τις επέβαλαν (άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4051/2012 και άρθρο 1 παρ. 1Α υποπαρ.ΙΑ.5 περίπτωση 1 και υποπαρ.ΙΑ.6 περίπτωση 3 του ν. 4093/2012)..
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , με την υπ’ αριθ. 3037/2018 απόφασή του, σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων του ΣτΕ, που έκριναν αμετάκλητα αντισυνταγματικές και παράνομες τις σχετικές διατάξεις ,δικαίωσε συνάδελφό μου συνταξιούχο και υποχρέωσε τον Φορέα σας να του επιστρέψει αναδρομικά όλα τα ποσά που είχε παρακρατήσει από τη σύνταξή του.
Με την παρούσα, σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων που αποτελούν πλέον Νομολογία, της χρηστής διοίκησης και της ισότητας των πολιτών έναντι του Νόμου,

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

1ον) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2ον) Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2013
3ον) Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξή μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως και μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν και να μην εφαρμόζετε στην περίπτωσή μου τις διατάξεις που ήδη κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

κοινοποίηση: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

……………………… 2018
                             Ο αιτών / Η αιτούσα

 
                                                      (Υπογραφή  )

                              ( Ονοματεπώνυμο ολογράφως) ………………………………..


ΠΕΣΕ ΤΕΙ / ΑΙΤΗΣΗ-ΣΧΕΔΙΟ  ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ 13102018ΑΙΤΗΣΗ ΙΙ
     
     

   ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΕΠ
          Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα 105 57

Α Ι Τ Η Σ Η – ΑΝΑΦΟΡΑ

του /της (όνομα)………………………..  (επώνυμο) ……………………………
του (πατρώνυμο)……………………………………., κάτοικος(πόλη)………………..
(διεύθυνση), οδός ……………………….αρ ….. 
τηλ. ………………………….
με αριθμό μητρώου (από την βεβαίωση )
Α.Μ. :  ……………. …………………..
ΑΦΜ :…………………….., ΔΟΥ :……………….. …….

Είμαι συνταξιούχος του ΕΤΕΑΕΠ / (Δημοσίου).
Συνταξιοδοτήθηκα την  ………….. … 20 ….
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις υπ’ αριθ. 2287/2015 και 2090/2015 αποφάσεις , έκρινε παράνομες τις περικοπές επί των κύριων και επικουρικών συντάξεων, κρίνοντας αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις που τις επέβαλαν (άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4051/2012 και άρθρο 1 παρ. 1Α υποπαρ.ΙΑ.5 περίπτωση 1 και υποπαρ.ΙΑ.6 περίπτωση 3 του ν. 4093/2012).
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , με την υπ’ αριθ. 3037/2018 απόφασή του, σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ, που έκριναν αμετάκλητα αντισυνταγματικές και παράνομες τις σχετικές διατάξεις, δικαίωσε συνάδελφό μου συνταξιούχο και υποχρέωσε τον Φορέα σας να του επιστρέψει αναδρομικά όλα τα ποσά που είχε παρακρατήσει από τη σύνταξή του.
Με την παρούσα, σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων που αποτελούν πλέον Νομολογία, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της ισότητας των πολιτών έναντι του Νόμου,

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

1ον) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2ον) Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2013.
3ον) Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξή μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως και μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν και να μην εφαρμόζετε στην περίπτωσή μου τις διατάξεις που ήδη κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

κοινοποίηση : Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

……………………… 2018                                 
                                                                        Ο αιτών /Η αιτούσα

                                     (Υπογραφή )

         ( Ονοματεπώνυμο ολογράφως)    ……………………………………………….


ΠΕΣΕ ΤΕΙ / ΣΧΕΔΙΟ-ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΤΕΑΕΠ /13102018
Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018ΠΟΣΟΙ ΕΊΜΑΣΤΕ;;;

Γράφει ο Κων/νος Π. Κουλούρης
Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ  
Πρόεδρος της ΠΕΣΕ ΤΕΙ


Πολλές φορές μας γεννιέται ένα ερώτημα …
Πόσοι είναι οι συνταξιούχοι που συχνά, με ελάχιστη ευαισθησία 
από ιδιοτελείς παπαγάλους της εξουσίας, ελέγχονται ότι τάχα 
επιβαρύνουν υπέρμετρα τον Δημόσιο κορβανά και τάχα δημιουργούν 
προβλήματα στην Ελληνική Οικονομία;;;
Τα παπαγαλάκια που παριστάνουν πάντα ότι δεν γνωρίζουν 
ότι ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ που συνταξιοδοτούνται,  ή τουλάχιστον οι περισσότεροι ,
έχουν καταβάλλει με το πάρα πάνω «ανατοκισμένο» το κεφάλαιο που 
λαμβάνουν ως Συνταξιούχοι.
Φυσικά η επικοινωνιακή σκοπιμότητα επιβάλλει, για την δημιουργία
εντυπωσιασμού, να επιλέγονται ως παραδείγματα ειδικές περιπτώσεις 
που είτε νόμιμα (με ευθύνη της εκάστοτε ηγεσίας), που επικαλούμενη 
ειδικές συνθήκες και συγκυρίες ,επεννόησε πρόωρη συνταξιοδότηση 
( ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, ΟΤΕ κλπ ) είτε παράνομα , αποτελούν ακραία 
παραδείγματα φυσικά σε ελάχιστους αριθμούς. 
Να σημειωθεί μάλιστα το γεγονός που συστηματικά παραγνωρίζεται, 
(όχι από άγνοια αλλά από σκοπιμότητα),   ότι για πολλές δεκαετίες 
μετά τον πόλεμο και μέχρι την δεκαετία του ’80,  το «κράτος» 
εκμεταλλεύτηκε ΑΤΟΚΑ τα τεράστια κεφάλαια των «Υγιών και πλούσιων»
 Ταμείων για την δημιουργία δημόσιων επενδύσεων.
Πολλοί δρόμοι, Δίκτυα τηλεπικοινωνιακά ή Ηλεκτροδότησης κλπ 
οφείλουν την ύπαρξή τους στα κεφάλαια των Ταμείων, που στο τέλος
 πρόσφατα κατασπαταλήθηκαν σε «ατυχείς» επισφαλείς 
ψευτοεπενδύσεις στο Χρηματιστήριο ή στο καταστροφικό 
για τα Ταμεία PSI.
Αυτά για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν την πραγματικότητα
 και με δυο λόγια πως φτάσαμε ως εδώ!!!
Πως όμως θα μάθουμε …ΠΟΣΟΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΙΜΑΣΤΕ,…
οι Συνταξιούχοι Εκπαιδευτικοί ΤΕΙ ;;;
Το ΔΣ ,με αφορμή την συζήτηση που είχαμε με το Υπουργείο 
για να περιληφθούμε οι Συνταξιούχοι Εκπαιδευτικοί ΤΕΙ στην 
σχεδιαζόμενη τροπολογία για την καταβολή των αναδρομικών 
στις κατηγορίες των Ειδικών Μισθολογίων, για τις οποίες έχουν 
εκδοθεί Δικαστικές Αποφάσεις και με προτροπή των αρμοδίων 
του Υπουργείου, αναζήτησε τους επίσημους αριθμούς ,με σκοπό
 τον προσδιορισμό του κόστους της αποκατάστασης. .
Μετά από ένα μαραθώνιο ερωτημάτων ((Γενικό Λογιστήριο, 
ΕΛΣΤΑΤ κλπ)),  υποβάλαμε το ερώτημα στην Διοίκηση του 
ΕΦΚΑ και πήραμε πολύ σύντομα την απάντηση, απόσπασμα
 της οποίας δημοσιεύουμε μαζί με το μέσο ποσό που καταβάλλεται  .

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
    ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
        ΕΦΚΑ  Ενιαίος  Φορέας  Κοινωνικής Ασφάλισης

    Αθήνα, 1/10/2018
Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.ΜΕΛ./Φ3/19/1150259


ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
………………………………………………………………….

 ΘΕΜΑ: Πλήθη και μέση σύνταξη συνταξιούχων εκπαιδευτικών ΤΕΙ
Σχετ.: Το από 27/9/2018 ερώτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε απάντηση του ως άνω αναφερομένου σχετικού, σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία που προκύπτουν από το αρχείο πληρωμών μηνός Σεπτεμβρίου 2018 και τα οποία έχουν ως εξής:

Κατηγορία σύνταξης
Πλήθος
   Μέση σύνταξη*
 Αναπηρίας
13
1.388,10
Γήρατος
1.517
1.619,04
Θανάτου
220
    913,62
Σύνολο
1.750
1.528,64
·         Για τον υπολογισμό της σύνταξης έχουν αθροιστεί όλα
 τα επιδόματα του φορέα εκτός παρ/κου και  έχουν αφαιρεθεί
 οι μνημονιακές μειώσεις εκτός από την κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τα νεώτερα και τις εξελίξεις σχετικά με τα θέματα!

14/10/2018Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρακολουθείτε τα νέα και τις εξελίξεις στον χώρο μας 
μέσα από τις δημοσιεύσεις στο blog μας …
που ανήκει σε όλους…

Στείλτε τις σκέψεις, τις ερωτήσεις  ή/ και τα σχόλιά σας  για δημοσίευση στο mail: konkoulouris@yahoo.gr

                                     <<<  >>>

Τις επόμενες μέρες θα δημοσιεύσουμε στο blog μας

                    syntaxtei.blogspot.gr

σοβαρά στοιχεία για τις εξελίξεις στον χώρο μας .

Παρακαλούμε να ενημερώνεται τηλεφωνικά και άλλους συναδέλφους / σες, που ίσως δεν έχουν γραφτεί στην Ένωσή μας ή δεν παρακολουθούν την ηλεκτρονική ενημέρωση.

Επίσης παρακαλούμε όσους δεν έχουν δώσει στην Γραμματεία το κινητό τους τηλέφωνο  κατά την
εγγραφή τους  ή έχουν αλλάξει αριθμό κλίσης …
ή ΔΕΝ λαμβάνουν μηνύματα sms στο κινητό τους
να φροντίσουν να ενημερώσουν τον Γραμματέα ,
για να διορθωθεί το πρόβλημα!!!

14/10/2018
Τι γίνεται με τις δικαστικές αποφάσεις ;;;;

Τι θα κάνουμε με τα αναδρομικά;;;;

ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  !!!

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018


                                    

                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
        19/09/2018. ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ, 
ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΤΕΙ. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (13/09/2018)

ΥΠΑΡΧΕΙ  ΑΡΑΓΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΤΟΥ  ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ή ΚΑΙ ΜΕΤΑ ;;; 


 ο χρόνος έκδοσης τελικής απόφασης, πάνω από 6 χρόνια 
για την δικαίωση και την αποκατάσταση απομάχων της εργασίας , 
ασφαλώς βρίσκεται στα όρια της όποιας ανοχής 
για την ασφάλεια δικαίου…. 


Η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα Ανδρονίκη Θεοτοκάτου,
 ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ΔΣ της ΠΕΣΕ ΤΕΙ , που κατατέθηκε 
την 05/09/2018 ,να δεχθεί αντιπροσωπεία της Ένωσής μας το 
συντομότερο δυνατό με θέμα την ενημέρωση για την πιλοτική 
απόφαση  και την κατά το δυνατόν συντομότερη δημοσίευση 
αποφάσεων ταχείας δίκης για το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα 
αποκατάστασης της αδικίας των υπερβολικών 
και αδικαιολόγητων παρακρατήσεων σε βάρος των 
Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών ΤΕΙ 
και της μεγάλης μείωσης των συντάξεών μας που 
πραγματοποιήθηκε από την τότε Κυβέρνηση, από 01/08/2012…
 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα…
 Συναντηθήκαμε λοιπόν την Πέμπτη 13/09/2018 για να 
εξηγήσουμε ότι είμαστε η μόνη «υποομάδα» από τις 
πέντε κατηγορίες των λεγομένων ειδικών μισθολογίων 
(λέμε υποομάδα επειδή ως γνωστόν στην κατηγορία ΑΕΙ 
εντάσσονται οι διδάσκοντες στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ),
 που μειώθηκαν καταστροφικά οι  συνταξιοδοτικές 
αποδοχές τους, με τον Ν.4093/2012 και λοιπούς. 
Μέχρι σήμερα, ΟΛΕΣ οι λοιπές κατηγορίες αποκαταστάθηκαν, 
δικαιώθηκαν,  με ανάλογες αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων,
ΣτΕ για τους εν ενεργεία και Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για τους Συνταξιούχους, περιλαμβανομένων και 
των καθηγητών  Πανεπιστημίων που όπως γνωρίζαμε
 (μας είχαν διαβεβαιώσει οι υπηρεσίες του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και η ίδια η Πρόεδρος σε τότε συνάντησή μας) 
και εκδικάστηκαν  μαζί με τις δικές μας αιτήσεις 
(ως πιλοτική), αλλά διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, 
μετά την δημοσίευση, όταν επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί 
στις ατομικές δίκες (ταχεία δίκη),  ότι υπήρχε μια τεχνική
 παράλειψη στην σχετική απόφαση (1506/2016) που 
δεν επέτρεπε την επέκτασή της και στο προσωπικό των ΤΕΙ.
Όμως αυτό ήδη έχει προκαλέσει επί πλέον καθυστέρηση
 πάνω από ενάμιση χρόνο στους συναδέλφους μας
 που είχαν προσφύγει … και που φυσικά προστίθενται 
στα σχεδόν 5 χρόνια,  από την αρχή της δύσκολης 
περιπέτειας (1η Ιουλίου 2012)… και που προκάλεσαν 
την απόλυτη φτωχοποίηση των συναδέλφων μας.

Μια καθυστέρηση εκδίκασης και έκδοσης τελικής 
απόφασης, πάνω από 6 χρόνια για την δικαίωση 
και την αποκατάσταση, απομάχων της εργασίας, 
που αυτό το διάστημα μπορεί να είναι και μοιραίο, 
ασφαλώς βρίσκεται στα όρια της όποιας ανοχής
 για την «κανονική» λειτουργία της Δικαιοσύνης 
και την ασφάλεια δικαίου… και φυσικά 
δημιουργεί σοβαρό θέμα εμπιστοσύνης 
στον θεσμό της απονομής δικαιοσύνης στον τόπο, 
όταν μάλιστα συναφείς υποθέσεις όμοιων 
κατηγοριών διεκπεραιώθηκα, (ολοκληρώθηκε 
η διαδικασία από 6 μήνες (Δικαστές) έως 2 χρόνια 
(μερικοί εκ των λοιπών) και από το ΣτΕ 
για τους εν ενεργεία), και από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο (συνταξιούχοι).

Να σημειωθεί ιδιαιτέρως ότι υπάρχουν συνάδελφοι μας
που το 2012 ήσαν εν ενεργεία και ενώ δικαιώθηκαν 
από το ΣτΕ …για την επόμενη περίοδο , μέχρι σήμερα , 
δεν έχουν αποκατασταθεί και η σύνταξη τους υπολογίζεται 
με την περικεκομμένη αντισυνταγματική απόφαση …
Εν όψει και της Κυβερνητικής εξαγγελίας να επιστραφούν 
μέχρι τέλους του έτους, τα αναδρομικά των δικαιούχων 
αναδρομικών δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν 
όλους  τους συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων
 (Στρατιωτικούς ,Πανεπιστημιακούς, Δικαστικούς … ), 
που έχουν δημοσιευθεί οι σχετικές αποφάσεις,
 ( εκτός από τα ΤΕΙ ;;;) 

                ζητάμε,  

Να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό, 
με κάθε μέσο οι δέουσες ενέργειες για την έκδοση 
και δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων  ταχείας 
 δίκης για τα ΤΕΙ, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο …
 

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

13/09/2018. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ
 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ο χρόνος έκδοσης τελικής απόφασης,
πάνω από 6 χρόνια για την δικαίωση
και την αποκατάσταση απομάχων
της εργασίας , ασφαλώς βρίσκεται
στα όρια της όποιας ανοχής για την
ασφάλεια δικαίου….


Αγαπητοί συνάδελφοι,
η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα Ανδρονίκη Θεοτοκάτου,
ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ΔΣ της ΠΕΣΕ ΤΕΙ , που 
κατατέθηκε την 05/09/2018 ,να δεχθεί 
αντιπροσωπεία της Ένωσής μας το συντομότερο δυνατό με θέμα
την ενημέρωση για την πιλοτική απόφαση  και την κατά το δυνατόν
 συντομότερη δημοσίευση αποφάσεων ταχείας δίκης για το εξαιρετικά
 κρίσιμο θέμα αποκατάστασης της αδικίας των υπερβολικών 
και αδικαιολόγητων παρακρατήσεων σε βάρος των Συνταξιούχων 
Εκπαιδευτικών ΤΕΙ και της μεγάλης μείωσης των συντάξεών μας 
που πραγματοποιήθηκε από την τότε Κυβέρνηση, από 01/08/2012… 
και συνεχίζεται μέχρι σήμερα…

   Πρόκειται λοιπόν να συναντηθούμε την Πέμπτη 13/09/2018  
για να εξηγήσουμε ότι είμαστε η μόνη «υποομάδα» από τις πέντε 
κατηγορίες των λεγομένων ειδικών μισθολογίων (λέμε υποομάδα 
επειδή ως γνωστόν στην κατηγορία ΑΕΙ εντάσσονται οι διδάσκοντες 
στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ), που ΟΛΕΣ αποκαταστάθηκαν, 
δικαιώθηκαν,  με ανάλογες αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων , 
ΣτΕ για τους εν ενεργεία και Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους 
Συνταξιούχους, περιλαμβανομένων και των καθηγητών  Πανεπιστημίων
 που όπως γνωρίζαμε εκδικάστηκαν  μαζί με τις δικές μας αιτήσεις 
(ως πιλοτική), αλλά διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, μετά την 
δημοσίευση,  ότι υπήρχε μια τεχνική παράλειψη στην σχετική 
απόφαση (1506/2016) που δεν επέτρεπε την επέκτασή της
 και στα ΤΕΙ.
Όμως αυτό ήδη έχει προκαλέσει επί πλέον καθυστέρηση πάνω
 από ενάμιση χρόνο στους συναδέλφους μας που είχαν 
προσφύγει … και που φυσικά προστίθενται στα σχεδόν 5 χρόνια,  
 από την αρχή της δύσκολης περιπέτειας (1η Ιουλίου 2012)… 
και που προκάλεσαν την απόλυτη φτωχοποίηση των συναδέλφων μας.

Μια καθυστέρηση εκδίκασης και έκδοσης τελικής 
απόφασης, πάνω από 6 χρόνια για την δικαίωση 
και την αποκατάσταση, απομάχων της εργασίας, 
που αυτό το διάστημα μπορεί να είναι και μοιραίο,  
 ασφαλώς βρίσκεται στα όρια της όποιας ανοχής 
για την «κανονική» λειτουργία της Δικαιοσύνης 
και την ασφάλεια δικαίου….

Να σημειωθεί ιδιαιτέρως ότι υπάρχουν συνάδελφοι μας 
που το 2012 ήσαν εν ενεργεία και ενώ δικαιώθηκαν από 
το ΣτΕ …για την επόμενη περίοδο , μέχρι σήμερα , 
δεν έχουν αποκατασταθεί και η σύνταξη τους υπολογίζεται 
με την περικεκομμένη αντισυνταγματική απόφαση …
Εν όψει και της Κυβερνητικής εξαγγελίας να επιστραφούν μέχρι 
τέλους του έτους, τα αναδρομικά των δικαιούχων αναδρομικών 
δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν όλους  τους συνταξιούχους 
των ειδικών μισθολογίων (Στρατιωτικούς ,Πανεπιστημιακούς, 
Δικαστικούς … ), που έχουν δημοσιευθεί οι σχετικές αποφάσεις,
( εκτός από τα ΤΕΙ ;;; ),

ζητάμε,
Να προχωρήσουν με κάθε μέσο οι
δέουσες ενέργειες για την έκδοση και δημοσίευση 
των σχετικών αποφάσεων  ταχείας  δίκης για τα ΤΕΙ, 
στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.


    10/09/2018

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Π. Κουλούρης
konkoulouris@yahoo.gr