Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

(παρακαλούμε να εκτυπωθεί και να συμπληρωθεί)

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………........

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………………………………………………….

ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:……………………………………….

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:……………………………………………………………  

ΤΕΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ:………………………………………………..

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ..…/……/…....

Διεύθυνση κατοικίας :

Οδός: ………………………………………………Αρ.: …………

ΤΚ:  ………..  Περιοχή: ..………………… Πόλη: ……………………….

Τηλέφωνα-επικοινωνία:
σταθ :……………………   κιν……………………… Fax:….…………………….
E-mail: ………………………………………@……………………….        


Προς το Δ.Σ.
Παρακαλώ να με εγγράψετε μέλος στην  
«Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών ΤΕΙ» 

Ημερομηνία ……/…./201…
         

...........................................................
(Υπογραφή και ολογράφως)

Αριθμός λογαριασμού κατάθεσης:
Εθνική Τράπεζας Ελλάδος: 715 / 701959-91   - Π. Σκιαδάς κλπ.

(Εγγραφή 10 ευρώ – ετήσια συνδρομή 15 ευρώ σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Γεν Συνέλευσης (27/02/2014)
Παρακαλούμε αποστείλετε  αντίγραφο του τριπλοτύπου κατάθεσης μαζί με την αίτηση)PESETEIAITHSHEGRAFHSMELOYS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου