Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΠΕΣΕ ΤΕΙ ΓΣ 27/02/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27/02/2014
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΣΕ ΤΕΙ ΚΑΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Θέματα και αποφάσεις της Γ.Σ  της 27/02 /2014
1.  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΔΣ
          1.1   πεπραγμένα Δ.Σ                       
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των προσφυγών και τις αποφάσεις των 
Ανώτατων Δικαστηρίων. (δες και σχετική πρόσφατη αναλυτική δημοσίευση,όπως
 εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ)
Ενημέρωση για την συνάντηση με το ΚΔΣ ΟΣΕΠ ΤΕΙ και απόφαση για συνέχιση της συνεργασίας και ένταση ιδιαίτερα σε θέματα προσφυγών και διεκδικήσεων.  
Εκτιμήθηκε ως πολύ σημαντική η επιτυχία της κοινής διεκδίκησης 
οικονομικών θεμάτων ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ των Προέδρων της ΠΟΣΔΕΠ (Πανεπιστήμια), του Προέδρου της ΟΣΕΠ ΤΕΙ  και της Προέδρου 
της ΕΕΕ. (Ένωση Ελλήνων Ερευνητών)
 - Ο Απολογισμός πεπραγμένων του ΔΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ.
2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
     2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
                                              Ε Σ Ο Δ Α               Ε Ξ Ο Δ Α      ΤΑΜΕΙΑΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Από          12/03/2……………………………………………………………   2.990,00 ευρώ
      έως    26/02/2014     932,00 ευρώ     1.055,00  ευρώ           2.866,00 ευρώ
(Σημείωση: όλα τα έσοδα προέρχονται από την ετήσια συνδρομή των μελών και την είσπραξη δικαιώματος εγγραφής)
-Ο Οικονομικός απολογισμός ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ.

3.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Με προτάσεις του ΔΣ,  εισηγήσεις των μελών και διαλογική συζήτηση
             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Τ Η Κ Α Ν   συνοπτικά τα εξής:

3.1          Να συνεχιστεί και να ενταθεί η συνεργασία με τους προέδρους  όλων των 
ΤΕΙ και τους τοπικούς Συλλόγους Εκπαιδευτικών.

3.2       Συνεργασία με την ΟΣΕΠ για το αφορολόγητο επιδομάτων και προσφυγή  μέσω  δικηγόρου για το αφορολόγητο των επιδομάτων
 
3.3        Ορισμός  εγγραφής σε 10 ευρώ και συνδρομής σε 15 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό,
( Άρθρο 7ο
Οργάνωση
1. Όταν ο αριθμός των μελών σε μια πόλη-έδρα ΤΕΙ, υπερβεί τα 30, μπορεί, με 
απόφαση του Δ.Σ., να ιδρυθεί τοπικό Τμήμα.
2. Τη σύσταση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Τμημάτων ρυθμίζει 
εσωτερικός κανονισμός, που καταρτίζει και εγκρίνει το Δ.Σ.)
 
3.4       Να συσταθεί ομάδα συναδέλφων για να προετοιμάσει σε συνεργασία
 με τον έφορο Κοινωνικών και Επιστημονικών Εκδηλώσεων  και τμήματα
 καλλιτεχνικά των ΤΕΙ αλλά και θεατρικές παραστάσεις με συζήτηση 
( πχ  Εθνικό Θέατρο , μουσικές εκδηλώσεις κλπ και για ειδικές τιμές)

3.5        Να προετοιμαστεί και να υποστηριχθεί το αφορολόγητο των συντάξεων
 και επιδομάτων με προσφυγή σε αρμόδια δικαστήρια.
    κατά την διάρκεια της ΓΣ υπέβαλε προφορικά, ενώπιον της Συνελεύσεως 
την  Παραίτησή του το μέλος του ΔΣ Ηρακλής Σωτηράκης. Τα μέλη του ΔΣ 
συνεδρίασαν και έκαναν δεκτή την παραίτηση και κάλεσαν σε αντικατάσταση 
τον Θόδωρο Γιαννόπουλο (πρώτος επιλαχών)


Για κάθε πληροφορία ή ενημέρωση μην διστάσετε να στείλετε e-mail ή να τηλεφωνήσετε:Ο Πρόεδρος :      Κων. Κουλούρης

Τηλ: 6944593030  konkoulouris@yahoo.grΟ Γεν. Γραμματέας: Αντ. Αλεξανδρόπουλος

Τηλ: 6974992826       antonisalex@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου