Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

  
επειδή πολλοί συνάδελφοι ζητούν πληροφορίες και έντυπο για την εγγραφή
στην ΠΕΣΕ ΤΕΙ,  δημοσιεύουμε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Το δικαίωμα 
 εγγραφής είναι 10 ευρώ και η ετήσια συνδρομή 15 ευρώ, σύμφωνα 
με ομόφωνη απόφαση της Γεν Συνέλευσης (27/02/2014)
                                                            
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ στην ΠΕΣΕ ΤΕΙ
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………….......
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………………………………    
ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:………………………………………
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:………………………………………………………… ….. 
ΤΕΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ:…………………………………………………..
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:………………………………….. 
Διεύθυνση κατοικίας :
Οδός: ………………………………………………Αρ.: …………
ΤΚ:  ………….  Περιοχή: ..………………… Πόλη: ……………………….
Τηλέφωνα-επικοινωνία:
 σταθ :…………………………………..   κιν…………………………………. Fax:….……………………………
E-mail: …………………………………………@………………………….      

Προς το Δ.Σ.
Παρακαλώ να με εγγράψετε μέλος στην  «Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων 
Εκπαιδευτικών ΤΕΙ» 
Ημερομηνία ………….……/201…                

                                                                               (Υπογραφή και ολογράφως)

Αριθμός λογαριασμού κατάθεσης:
Εθνική Τράπεζας Ελλάδος:   715 / 701959-91   - Π. Σκιαδάς κλπ.
(Παρακαλούμε ,εκτυπώστε,συμπληρώστε και αποστείλετε  την αίτηση μαζί με το αντίγραφο του τριπλοτύπου κατάθεσης )                                                                     02/12/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου