Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016





ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ
                                                                                Αθήνα   18/02/2016
                                                                                                   
Αριθμός Πρωτ.  315
1.    Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   τ ο υ    Δ.Σ.
Ενώπιον της Γεν Συνέλευσης της  25/02/2016

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
το ΔΣ που εκλέχθηκε την   18/ 03 /2015, παρουσιάζει ενώπιον της ΓΣ , σύντομο απολογισμό των πεπραγμένων .
Μετά ην εκλογή, το ΔΣ συγκλήθηκε σε σώμα και έθεσε ως κύριους στόχους δράσεως:                                                                                                                                    
 α. ενημέρωση, επικοινωνία: επιδιώξαμε την μέγιστη δυνατή επαφή και συνεργασία μεταξύ των μελών με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
Σε όλες τις δράσεις μας , λειτουργήσαμε, στα πλαίσια και των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων μας με στόχο την καλλίτερη ενημέρωση των συναδέλφων μελών μας αλλά και όλων των αρμοδίων.
Συντηρήσαμε κατά το δυνατό, την ιντερνετική πύλη syntaxtei.blogspot.gr και
 κατοχυρώσαμε διαδικτυακό τόπο  www.syntaxtei.gr 
Δυστυχώς , πρέπει να αποκαλύψουμε ότι παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις -εκκλήσεις –προκλήσεις…  ελάχιστη προσφορά κειμένων ή απόψεων λάβαμε για δημοσίευση και συμμετοχή στην ανάπτυξη του χώρου.
 Με τα υπάρχοντα στοιχεία και πληροφορίες, ενημερώνουμε συστηματικά την λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των μελών.
Παρακαλούμε συναδέλφους-μέλη μας, κομπιουτεράδες, να βοηθήσουν ενεργά στην ανάπτυξη του δικτύου μας στο internet με τεχνική βοήθεια.
Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για κάθε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση, e-mail) κλπ.
                                                                                                              
 β. προβολή της δράσης και των στόχων : προκειμένου να αναπτυχθεί η μέγιστη δυνατή προσέλευση νέων μελών αλλά και η συνεργασία με τις Διοικήσεις των ΤΕΙ και τους τοπικούς Συλλόγους Εκπαιδευτικού Προσωπικού και το ΚΔΣ της ΟΣΕΠ ΤΕΙ. Καθιερώσαμε Τακτική επικοινωνία , συνεννόηση, συνεργασία και παρέμβαση, με το Προεδρείο της ΟΣΕΠ για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος συνδικαλιστικά αλλά και ευρύτερου του χώρου των ΤΕΙ και της Παιδείας.
Εστάλησαν σε όλες τις Διοικήσεις των ΤΕΙ σχετικές επιστολές καθώς και στα ΔΣ των τοπικών Συλλόγων. Εκτός των άλλων ζητήσαμε και καταλόγους , για τους Εκπαιδευτικούς που κατά καιρόν συνταξιοδοτούνται με στοιχεία επικοινωνίας, δυστυχώς με όχι πολύ μεγάλη ανταπόκριση, επιτυχία.
 Η προσπάθεια θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ενέργεια.
Ήδη πραγματοποιούμε τακτικές  συναντήσεις με το ΚΔΣ της ΟΣΕΠ ΤΕΙ και σχεδίαση και προγραμματισμό κοινών δράσεων ιδιαίτερα συντονισμό στις δικαστικές διεκδικήσεις.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΚΔΣ της ΟΣΕΠ ΤΕΙ το ΔΣ αποφάσισε την συμπαράσταση του σε εκάστοτε  κινητοποιήσεις της ΟΣΕΠ - ΤΕΙ (αν και δεν ήσαν αρκετές).

γ. διεκδίκηση δικαίων ή αποκατάσταση αδικιών : επιδιώξαμε  και ενεργήσαμε μεθοδευμένα και συστηματικά, απέναντι στην διοίκηση με παρεμβάσεις, με παραστάσεις, μέσω ΜΜΕ και με προσφυγές στη δικαιοσύνη.
Συγκεκριμένα:
Με συντονισμένες ενέργειες προετοιμασίας και ενημέρωσης έγινε έγκαιρη κατάθεση δεκάδων εφέσεων και ενστάσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών και  ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών οργάνων και ενημερώσαμε ΚΑΙ πρόσφατα, εν όψει της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων  από το   ΙΙ (2ο) Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕ) 
και    το Α΄  Κλιμακίου του ΕΣ ,  κατά των αποφάσεων που επέβαλαν αναδρομική και πάγια μείωση των Συντάξεων.
Οι προσφυγές παρακολουθούνται συστηματικά .

δ. εκδηλώσεις τιμητικές ή παραδοσιακές, φιλικές, εκδρομές κλπ. παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και επισκέψεις σε Μουσεία, σχεδιάστηκαν και  προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ των μελών, των οικογενειών και των φίλων μας
 Σχεδιάζουμε και  ελπίζουμε να μας δοθεί σύντομα η ευκαιρία για μια μεθοδευμένη-συστηματική μελέτη και παρουσίαση της Ιστορίας της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα διαχρονικά, βαρύ έργο και δύσκολο που θα χρειαστεί την βοήθεια όλων με στοιχεία και ντοκουμέντα [έκκληση συμμετοχής και συμβολής στην προσπάθεια!!!] .

2.      ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ  Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
                          ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 18/03/2015 ΕΩΣ 02/02/2016
Υπόλοιπο Ταμείου προηγούμενης χρήσης  :                                 2.853,17 €υρώ
Έσοδα από 18/03/2015 έως 02/02/2016     :         +395,00 €υρώ  3.248,17 €υρώ
Έξοδα από 18/03/2015 έως 02/02/2016      :          -  54,60 €υρώ  3.193,57 €υρώ
                     ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ       :       3.193,57 €υρώ 
 
Ο Ταμίας
Παναγιώτης Σκιαδάς    

Ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ της 02/02/2016

Τα μέλη  του Δ.Σ.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ  :                       Κωνσταντίνος Κουλούρης           τηλ : 6944593030
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :                Σωτήρης Μπρέστας                    τηλ : 6932247697
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  Αντώνιος Αλεξανδρόπουλος       τηλ : 6974992826
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :    Ευρυδίκη Πρωτοπαπά                 τηλ : 6977903735
ΤΑΜΙΑΣ :                               Παναγιώτης Σκιαδάς                   τηλ : 6944601252
ΕΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  :  Χρήστος Φλώρος     τηλ : 6973238520
ΕΦΟΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ : Θόδωρος Γιαννόπουλος  τηλ : 6946597103



Σημείωση: παρακαλούμε να εξοφλήσετε τρέχουσες ή προηγούμενες συνδρομές .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου