Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ

               ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                                                                       
                                                                                               ΜΑΙΟΣ 2016

προς
όλους τους συναδέλφους,
Συνταξιούχους Εκπαιδευτικούς ΤΕΙ , μέλη και μη μέλη της Ένωσης,
και κάθε ενδιαφερόμενο και ερωτώντα…

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 τον τελευταίο καιρό και κατά καιρούς, διατυπώνονται και διαχέονται διάφορες φήμες, ως πληροφορίες, που αφορούν την δικαστική διεκδίκηση που εκκρεμεί για την γνωστή υπόθεση των προσφυγών μας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για την γνωστή υπόθεση της αναδρομικής κατακράτησης μέρους των συντάξεών μας αλλά και την πάγια μείωση, που συνεχίζεται, ΚΑΙ που επιβλήθηκε για 10η φορά!!!  …με τους επάλληλους μνημονιακούς Νόμους, με πρόσχημα την σωτηρία του τόπου και με τελικό αποτέλεσμα η συνολική μείωση να υπερβαίνει το 50% σε σχέση με τις συνολικές ετήσιες αποδοχές μας το 2009!!!.
Συγκεκριμένα,
             Αντισυνταγματικές ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν για την
             μείωση των συντάξεων, από την έναρξη της κρίσης
              και την εφαρμογή των μνημονίων!!!


με το
  1.  Άρθρο 1, του Ν.  3833/2010 (Α-40)
  2.  Άρθρο 3 , του Ν. 3845/2010 (Α-65)
  3.  Άρθρο μόνο του Ν. 3847/2010(Α-67)
  4.  Άρθρο 11, του Ν. 3865/2010(Α-120)
  5.  Άρθρο 2,  παρ14, εδάφ. α και β του ν. 4002/2011(Α-180)
  6.  Άρθρο 1 , παρ 10, εδάφ. α του Ν.4024/2011 (α-226)
  7.  Άρθρο 1 , παρ 1, εδάφ. α , β και  γ του Ν. 4051/2012(Α-40)
  8.   Άρθρο  1 ,παρ. Β ,υποπ. Β3 , περίπ. α του Ν. 4093/2012  και
  9.   επανακαθορισμός με τις διατάξεις της παρ. Γ , υποπαρ Γ1
        του Ν. 4093/2012 (Α-222)
10.   μείωση 6% επί της αρχικής συντάξεως, ως συμμετοχή στην  
        ιατρική περίθαλψη  [2015]
   Επειδή πολλοί συνάδελφοι διερωτώνται και προβληματίζονται, ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ: ΕΠΩΝΥΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ!!!
…και για να αποφύγουμε διάφορες φήμες ή επιφυλάξεις που διατυπώνονται:
με την ευθύνη του λόγου και του "τίτλου" διευκρινίζεται ότι, 
η δικαστική απόφαση για τους Συνταξιούχους που αναμένεται να δημοσιευθεί, αφορά ΟΛΑ "τα ειδικά μισθολόγια",της Ανώτατης Εκπαίδευσης, άρα τους συνταξιούχους  Εκπαιδευτικούς ΑΕΙ
( Πανεπιστήμια και ΤΕΙ , για να μην ξεχνιόμαστε και κάνουμε λάθος!!!)... και μετά διακρίνει κατηγορίες συνταξιούχων !!! ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!!!
Εμείς είχαμε παρέμβει στην διαδικασία και πολλά μέλη μας, σε συνεννόηση με την Ένωση έχουν υποβάλλει προσφυγές!!! Πιστεύουμε ότι η απόφαση θα επεκταθεί σε όλους, ανεξαρτήτως αν είχαν υποβάλλει προσφυγή ή όχι , αλλά αυτό θα καθορίζεται ρητά στις σχετικές αποφάσεις.
Πρόσφατα, [ 10 / 03 / 2016 ], επιτροπή του ΔΣ επισκέφθηκε την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και επεσήμανε την μεγάλη καθυστέρηση στην δημοσίευση της πιλοτικής απόφασης και της ζήτησε την ενεργό παρέμβασή της στην επίσπευση δημοσίευσης μιας καθ όλα δίκαιης απόφασης, που αναμένεται ανάλογα με τις σχετικές αποφάσεις των λοιπών ομάδων.

Παλ. Φάληρο, Μάιος 2016Κωνσταντίνος Π. Κουλούρης
Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ
  πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙΕνημερωτική ανάλυση της διαδικασίας και των εξελίξεων, που αφορά την εκδίκαση των προσφυγών μας στο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, για τα αναδρομικά αλλά και για τις τακτικές αποδοχές …


ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ –ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
    Α.  για τα αναδρομικά ΕΝΣΤΑΣΗ: ενώπιον του Α΄ κλιμακίου
 και
   Β. επί της Τακτικής Σύνταξης ΕΦΕΣΗ, ενώπιον του ΙΙ Τμήματος

Διευκρίνιση, Διάκριση:
-Τακτικό Εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΕΙ (εν ενεργεία)!
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ προσφεύγουν στο ΣτΕ
…οι Παν/κοί  ΝΑΙ ,   προσέφυγαν.
…οι ΤΕΙκοί    ΟΧΙ … (δεν προσέφυγαν)

Οι συνταξιούχοι ΑΕΙ [Πανεπιστημίων και ΤΕΙ]
προσφεύγουν [και προσέφυγαν] αρμοδίως, στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (με δύο δικόγραφα):

  1.  - για τα αναδρομικά  ΕΝΣΤΑΣΗ: ενώπιον του Α΄κλιμακίου,
(Γραμματεία του Α΄ κλιμακίου, κα Αντωνία Σαρλά, τηλ 2131309716) …τον Ιούνιο αποχωρεί ο Πρόεδρος ….και αναμένεται απόφαση μετά το Πάσχα) και

  2.  - επί της Τακτικής Σύνταξης  ΕΦΕΣΗ, ενώπιον του ΙΙ Τμήματος, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (κατάθεση προσφυγής : 13/05/2013).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  από Γραμματεία της Ολομέλειας.
(κα Αλεξάνδρα Καραγκούνη, τηλ 2131309828)
Το ΙΙ Τμήμα παρέπεμψε στην Ολομέλεια , με το ερώτημα να γίνει  
Πρότυπη (πιλοτική) δίκη …. ,
…και εγκρίθηκε παραπομπή με απόφαση ΠΡΑΞΗ (27/11/2013, έγγραφο)…
Καθώς επίσης (με ανάλογα έγγραφα για κάθε κατηγορία ) για
1.  Στρατιωτικούς
2.  Διευθύντρια ΕΣΥ
3.  Δικαστικούς  (2) και
4.  Καθηγητές ΑΕΙ  (έγγραφο) στο όνομα του Νικολάου Καφούσια…

Η  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ συνεδρίασε
      στις 5 Φεβρουαρίου 2014 και στις 23 Ιουνίου 2014.
  [ συζήτηση- σύσκεψη απόφαση - επόμενο βήμα –δημοσίευση! ]
Έχει εκδοθεί απόφαση της Ολομέλειας μόνο για τους συνταξιούχους δικαστικούς, ένσταολους και πρόσφατα για τους γιατρούς ΕΣΥ.
Εκκρεμεί πλέον μόνο να δημοσιευθεί η απόφαση για τους συνταξιούχους Εκπαιδευτικούς ΑΕΙ [Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ]

Δεδομένου ότι κάθε προσφυγή (και η σχετική δίκη) αφορά μόνο τον προσφεύγοντα, πιθανολογείται ότι δεν θα εκδοθεί υπουργική απόφαση
που να χορηγεί  αναδρομικά όλα τα οφειλόμενα σε όλους τους
συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων.
>Πριν [ και έως ] την έκδοση της απόφασης και με δικαίωμα λήψης αναδρομικών για τα δύο τελευταία χρόνια, υπάρχει η δυνατότητα αγωγών για τα αναδρομικά που, λόγω της διετούς παραγραφής των αξιώσεων κατά του δημοσίου, θα ζητούνται για τα δύο τελευταία χρόνια!!!
> Μετά την έκδοση της απόφασης,  θα χρειαστεί να κατατεθούν
«ΑΓΩΓΕΣ» αυτών που ΔΕΝ είχαν προσφύγει εντός της προθεσμίας.
(όχι προσφυγές κατά της απόφασης!  !!!  όπως είχαν κάνει όσοι προσέφυγαν εντός της προθεσμίας).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ :


Αγαπητοί συνάδελφοι,
-βοηθήστε να γραφτούν ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι στην Ένωσή μας,
ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΑΣ!!!
-επικοινωνήστε με τους συναδέλφους του ΔΣ,  για να συμμετέχετε στις ομάδες δράσης με θέματα ψυχαγωγίας και ανάπτυξης των δεσμών και της συνοχής μεταξύ μας και με τις οικογένειές μας.
-στείλτε για δημοσίευση στο βήμα μας, τις ιδέες τις προτάσεις τα σχόλια τις αντιρρήσεις σας …η βοήθειά σας αυτή είναι πολύτιμη!
Πληροφορίες για τα μέλη του ΔΣ:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
2109825249
6944593030
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 50
17561 –ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ


ΑΝΤΙΠΡΟ
ΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΠΡΕΣΤΑΣ
6932247697
ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 49
10443  ΑΘΗΝΑ


ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

2106724877
6974992826
Ν. ΒΟΤΣΗ 14
15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
2109829609
6977903735
ΚΑΝΑΡΗ 14
17455 ΑΛΙΜΟΣ


ΤΑΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΙΑΔΑΣ
210 9622635
6944601252
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 104
16674 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ


ΕΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝ & ΕΠΙΣΤ ΕΚΔΗΛ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ

2197667545
6973238520
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 17
16231 ΒΥΡΩΝΑΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣ.
ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
2107515773
6946597103
ΤΙΜΟΘΕΟΥ14-16
11633  ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου