Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 / 2017 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,
 « ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ Η  ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ….»

Μετά την δημοσίευση της απόφασης  Αρ. 244.2017
της Ολομέλειας του  Ελεγκτικού Συνεδρίου την 08/02/2017 που ήδη
 καταχωρήθηκε στο site του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
παραμένει σε εκκρεμότητα η αποκατάσταση του δικαίου δηλαδή η 
ΑΜΕΣΗ διακοπή παρακράτησης της «Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΑΣ).

Όπως είχαμε ενημερώσει ,η ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή 
της και δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα,  (παρά μόνο για όσους είχαν αρχικά προσφύγει…)
Σήμερα  σας προτείνουμε σχέδιο Αίτησης για όλους τους συναδέλφους 
Συνταξιούχους, ΟΛΩΝ μας και την απόδοση σε μηνιαία βάση 
ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ 
                                               ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ 
                              (όπως έκρινε τελεσίδικα το Ανώτατο Αρμόδιο Δικαστήριο) , 
                                                   μας παρακρατείται από το 2010.
Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση και να την καταθέσετε –πρωτοκολλήσετε 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους .
Όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την αίτηση ,είναι καταχωρημένα 
στο μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα ,που μπορείτε να βρείτε στο gsis.gr 
 στις πληροφορίες για συνταξιούχους.

06/04/2017

Κωνσταντίνος Π. Κουλούρης
Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ
Πρόεδρος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ
        konkoulouris@yahoo.gr

 ..........................................................................
   επανάληψη – υπενθύμιση :
 Για μια ακόμη φορά υπενθυμίζουμε ότι, 
όλοι οι συνάδελφοι καλούνται να καταθέτουν σκέψεις και προτάσεις
 για δημοσίευση στο blog μας ,ελεύθερα και τεκμηριωμένα…
ΟΛΑ δημοσιεύονται με μοναδική προϋπόθεση , να μην είναι 
προφανώς ψευδή ή υβριστικά (που εμπίπτουν στο Νόμο!!!) …ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ.


Προς
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα


Α Ι Τ Η Σ Η


του / της

ΟΝΟΜΑ : …………………………   ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ………………………………….

Κατοίκου (πόλη) : ……………………ΟΔΟΣ: …………………………αρ : …...

Τ.Κ. :  …….…..

ΑΔΤ: …………………… …..ΑΦΜ : ……………………ΔΟΥ : …………………

ΑΜΣ (13)…………………………… ΑΜΚΑ : ……………………………………

Α.Μ. ΔΙΑΣ : (15)……………………………………..


Αφορά:  Διακοπή παρακράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων


Παρακαλώ να προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες προκειμένου
να διακοπεί η παρακράτηση από τη μηνιαία σύνταξή μου,  της
Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 10.02.2017,
ημέρα δημοσίευσης της υπ΄ αριθμόν 244 / 2017 απόφασης
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου , με την οποία
κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι νομοθετικές διατάξεις
που την επέβαλαν.Αθήνα  …… / ……………..  / 2017

                                 Ο / Η  αιτών / αιτούσα

(υπογραφή)

(ολογράφως)

τηλέφωνο: ………………………………..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου