Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 υπεύθυνη και μελετημένη ενημέρωση...

Τρία σχέδια αιτήσεως 
που προτείνει το ΔΣ της ΠΕΣΕ ΤΕΙ να υποβληθούν 
ΑΤΟΜΙΚΑ στα Ταμεία, ανεξάρτητα από την φημολογούμενη
 "αυτόματη" επιστροφή με Κυβερνητική πρωτοβουλία.... 
"κάλλιο γαιδουρόδενε παρά γαιδουρογύρευε..." 
που λέει και η σοφή Ελληνική παροιμία...
 16/03/2018
 από το ΔΣ της ΠΕΣΕ ΤΕΙ 

 .................................................................. (1)


Προς
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Δ/νση Συντάξεων 
Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων
Κάνιγγος 29, Αθήνα 106 82
Α Ι Τ Η Σ Η   Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
ΕΠΩΝΥΜΟ  ………………………………………………
ΟΝΟΜΑ  …………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ   ………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  οδός: …………………………αρ .…
Περιοχή   …………………….. ……. ΤΤ  ………………..
Τηλέφωνο σταθ: ……………………….  κιν : …………………….
ΑΔΤ………………………………………………..
ΑΜ ΤΑΜΕΙΟΥ ……………………………………………….
ΑΦΜ  ………………………………… ΔΟY  ……………..
ΑΜΚΑ  ………………………………………………………..
           ΑΜ ΔΙΑΣ ……………………………………………………..

Παρακαλώ να αποτυπώσετε και να μου γνωστοποιήσετε, το νέο πραγματικό άθροισμα των συντάξεων που λαμβάνω μετά τις αντισυνταγματικές περικοπές στην κύρια σύνταξη, στην επικουρική σύνταξη και στο μέρισμά μου και να επαναϋπολογίσετε – αναπροσαρμόσετε το ποσό της μείωσης στην κύρια σύνταξή μου με τους Ν. 4093/2012, Ν. 3865/2010 και 3986/2011.

 Παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να μου επιστραφούν όλες οι διαφορές από τυχόν αυξημένες κρατήσεις που επιβάλλατε στην κύρια σύνταξή μου από την 1.6.2016 έως σήμερα, εφ΄ όσον η κράτηση του Ν. 4093/2012 (ή άλλη κράτηση) αποδειχθεί ότι έχει υπολογιστεί εσφαλμένα και πρέπει να είναι μικρότερη με βάση το πραγματικό άθροισμα των συντάξεων που λαμβάνω.

Με την επιφύλαξη για την άσκηση παντός εν γένει δικαιώματός μου ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών.

Ημερομηνία ……./……..../ 2018
                                                          Ο  Αιτών  / Η Αιτούσα
                            Υπογραφή:
  Ονοματεπώνυμο ολογράφως :…………………………………………………
(1)   
 ................................................. . (2)

Προς
το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Α Ι Τ Η Σ Η   Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

ΕΠΩΝΥΜΟ  ………………………………………………
ΟΝΟΜΑ  …………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ   ………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  οδός: …………………………αρ .…
Περιοχή   …………………….. ……. ΤΤ  ………………..
Τηλέφωνο σταθ: ……………………….  κιν : …………………….
ΑΔΤ………………………………………………..
ΑΜ ΤΑΜΕΙΟΥ ……………………………………………….
ΑΦΜ  ………………………………… ΔΟY  ……………..
ΑΜΚΑ  ……………………………………………
           ΑΜ ΔΙΑΣ ……………………………………………………..
Παρακαλώ να αποτυπώσετε και να μου γνωστοποιήσετε το νέο πραγματικό άθροισμα των συντάξεων που λαμβάνω μετά τις αντισυνταγματικές περικοπές στην κύρια σύνταξη , στην επικουρική σύνταξη και στο μέρισμά μου, και να επαναϋπολογίσετε – αναπροσαρμόσετε το ποσό της μείωσης στο μέρισμά μου που επιβλήθηκε  με τους  ν. 4093/2012, 3865/2010 και 3986/2011.
Παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να μου επιστραφούν όλες οι διαφορές από τυχόν αυξημένες κρατήσεις που επιβάλλατε στο  μέρισμά μου από την 1.6.2016 έως σήμερα, εφ΄ όσον οι κρατήσεις των ν. 4093/2012,  3865/2010 και 3986/2011 αποδειχθεί ότι έχουν υπολογιστεί εσφαλμένα και πρέπει να είναι μικρότερες με βάση το πραγματικό άθροισμα των συντάξεων που λαμβάνω.
Με την επιφύλαξη για την άσκηση παντός εν γένει δικαιώματός μου ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών.
Ημερομηνία ……./……..../ 2018
                                                       Ο  Αιτών  / Η Αιτούσα
                            Υπογραφή:
  Ονοματεπώνυμο ολογράφως :…………………………………………


(2)


..................................................  (3)


Προς
το ΕΤΕΑΕΠ 
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα 105 57

Α Ι Τ Η Σ Η   Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

ΕΠΩΝΥΜΟ  ………………………………………………
ΟΝΟΜΑ  …………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ   ………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  οδός: …………………………αρ .…
Περιοχή   …………………….. ……. ΤΤ  ………………..
Τηλέφωνο σταθ: ……………………….  κιν : …………………….
ΑΔΤ………………………………………………..
ΑΜ ΤΑΜΕΙΟΥ ……………………………………………….
ΑΦΜ  ………………………………ΔΟY  ……………..
ΑΜΚΑ  ……………………………………………
           ΑΜ ΔΙΑΣ ……………………………………………………..

Μετά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, (σύμφωνα με διατάξεις που τις θεωρώ αντισυνταγματικές),  δεν αναπροσαρμόσατε τα ποσοστά μειώσεων με βάση το νέο ύψος της επικουρικής μου σύνταξης με αποτέλεσμα να παρακρατείτε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. Κατόπιν αυτού ζητώ την επιστροφή των ποσών που εσφαλμένα παρακρατήθηκαν και αποκατάσταση των κρατήσεων όλων των προηγούμενων μηνών.

Με την επιφύλαξη για την άσκηση παντός εν γένει δικαιώματός μου ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών.

Ημερομηνία ……./……..../ 2018
                                                       Ο  Αιτών  / Η Αιτούσα
                            Υπογραφή:

 Ονοματεπώνυμο ολογράφως :…………………………………………………

(3)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου