Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Ενημέρωση Μελών για ενδεχόμενη δικαστική προσφυγή κλπ.


Με την ανακοίνωσή μας αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες μας σε σχέση με την έρευνα που κάναμε για την δυνατότητα δικαστικής παρέμβασης για τις περικοπές που έχουν γίνει στις συντάξεις μας.

Από τις τρείς περιπτώσεις περικοπών, δηλαδή περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης, κρατήσεις από 3% έως και 10% μηνιαία ,ως Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) και την μείωση κατά 20% (12%+8%) των επιδομάτων που συνυπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές, η τελευταία περίπτωση έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδηθεί δικαστικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τούτο γιατί οι Νόμοι 3833/10 άρθρο 1ο και 3845/10 άρθρο 3ο, που αφορούν την περίπτωση αυτή, αναφέρονται στους εν ενεργεία Υπαλλήλους και όχι στους Συνταξιούχους.

Στο σχετικό έγγραφο της Ένωσης, υπ’ αριθ. 91/10-11-2010, προς το Γ.Λ.Κ με το οποίο ζητείται να απαντηθεί γιατί έγινε η περικοπή, αφού ο Νόμος δεν μας περιλαμβάνει, ακόμη δεν έχει δοθεί απάντηση.

Τα δικηγορικά γραφεία στα οποία αποταθήκαμε για το ενδεχόμενο ομαδικών προσφυγών, δεν μας έδωσαν το κόστος της κάθε συμμετοχής, γιατί έπρεπε, όπως μας είπαν, να γνωρίζουν τον αριθμό αυτών που θα συμμετάσχουν. Στην παρατήρηση ότι χωρίς να γνωρίζει κάποιος το κόστος της ενέργειας αυτής είναι δύσκολο να συμμετέχει, η απάντηση ήταν, ότι δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο ένα δικηγορικό γραφείο μας έδωσε ένα ενδεικτικό κόστος για κάθε προσφεύγοντα, που έχει ως εξής: Με την κατάθεση της προσφυγής 300 €, με την εκδίκαση άλλα 300 € και σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης 15% επί του ποσού που θα επιδικαστεί.

Με αυτή την περιγραφείσα κατάσταση, σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα: 2108169721 Φ. Ζωΐδης, 2299048879 Ν. Κολλιόπουλος, 2109622635 Π. Σκιαδάς, ώστε να έχουμε την κατάσταση και τον αριθμό των ενδιαφερομένων, στην συνέχεια να διαπραγματευτούμε το κόστος της προσφυγής και μετά από συμφωνία να προχωρήσει η διαδικασία.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το Ψήφισμα διαμαρτυρίας που ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση απεστάλη στα αρμόδια Υπουργεία. Μας απάντησε μόνο η Υπουργός Παιδείας, δια του γραφείου της, ότι κατανοεί το σκεπτικό της διαμαρτυρίας μας, ότι η περικοπή αποδοχών αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο λόγω της κρίσης και ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες του Υπουργείου της η ανατροπή των αποφάσεων αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου