Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

    
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
    ΜΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ
       e-mail : syntaxtei@gmail.com              syntaxtei.blogspot.com             
                                                              Αθήνα 24/04/2013
                                                            
Αριθμός πρωτ. 249


  Προς τα Μέλη της ΕΣΕ ΤΕΙ


Αγαπητέ Συνάδελφε,
όπως γνωρίζεις, με πρόσφατο Νόμο (κατά το μνημόνιο ΙΙΙ), το Γενικό Λογιστήριο με τις υπηρεσίες του προχώρησε σε ΝΕΑ «αναπροσαρμογή» της σύνταξής μας και μάλιστα αναδρομικά , ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ που είχαμε υποστεί ως πολιτικοί συνταξιούχοι με τα μνημόνια Ι και ΙΙ . Η νέα σημαντική μείωση μας επεβλήθη ως συνταξιούχους ειδικής κατηγορίας, (ειδικών μισθολογίων, Καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Στρατιωτικοί, Δικαστικοί κλπ). Για την αντιμετώπιση αυτής της άδικης μεταχείρισης, υπάρχει ήδη γνωμοδότηση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που την κρίνει ως αντισυνταγματική, γι αυτό και το Δ.Σ της Ένωσης, μετά από  έρευνα που έκανε για το θέμα, συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα, να προχωρήσει σε  προσφυγή κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης και της εφαρμογής της αναδρομικά από την1/8/2012 σε βάρος των μελών της Ένωσης μας και να καλέσει τα μέλη της Ένωσης σε συμμετοχή.
Για τα μέλη μας προτείνουμε τα παρακάτω:
1. κατά της πράξης αναπροσαρμογής ασκείται έφεση ενώπιον του το ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
2. κατά της «επιστροφής …» λόγω αναδρομικότητας, υποβάλλεται ένσταση προς το Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
δια της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων.                                                    
 3. κατά της  «παρακράτησης από την σύνταξη… το 1/6 του ανωτέρω ποσού…», υποβάλλεται ένσταση προς το Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δια της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων.    
ΠΡΟΣΟΧΗ: για όλες τις ενέργειες υπάρχει προθεσμία 60 ημέρες από την κοινοποίηση- αρχίζει 60 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής που γράφει το έγγραφο.  (παράβολο 20 ευρώ)                   
Οι προσφυγές είναι ατομικές και όχι ομαδικές ,οπότε θα είχαμε μείωση του κόστους.
Κατόπιν αυτού για ενημέρωση σας γνωστοποιούμε ότι:
  
         Απαραίτητα έντυπα για την υποβολή είναι:
1.Φωτοτυπία της πράξης αναπροσαρμογής και των λοιπών εγγράφων που
έχουν κοινοποιηθεί στοσυνταξιούχο.
2.φωτοτυπία της αρχικής πράξης συνταξιοδότησης,
3.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Για την σύνταξη και υποβολή των προσφυγών οι συνάδελφοι δύνανται να προσφύγουν σε δικηγορικό γραφείο της επιλογής τους.
Το ΔΣ μετά από έρευνα, συνεννόηση με δικηγορικά γραφεία και ομόφωνη απόφασή του, ενδεικτικά πληροφορεί: 
              α) Δικηγορικό γραφείο κας Ειρήνης Βασσάκη- Κουσουλού
                    Πανεπιστημίου 56 Τηλ. 2103826012
                   Συνολικό κόστος (Πακέτο Έφεση και Ένσταση) 380 ευρώ περίπου.
               β) Δικηγορικό γραφείο Ν. Σωτηρόπουλος- Κ. Καρανάσου- Αγ. Σιδερή
                   Λ. Αλεξάνδρας 203 Αθήνα Τηλ.2106470470, 2106412329
                  Πακέτο Έφεση και Ένσταση 170 ευρώ.
                  Σε επιτυχή έκβαση ποσοστό 2% επί της επιστροφής αναδρομικών.
                γ) Δικηγορικό γραφείο κας Μπέτζιου Κωνσταντίνας
                    Ιπποκράτους 33 Αθήνα. Τηλ. 2106000291 , 6944760678
                    Έξοδα Έφεσης  130 ευρώ.  Έξοδα Ένστασης 40 ευρώ.
                    Σε επιτυχή έκβαση ποσοστό επί της επιστροφής αναδρομικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε περίπτωση, η παράσταση δικηγόρου κατά τη συζήτηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τα σημερινά δεδομένα είναι υποχρεωτική και κοστίζει περίπου 280 ευρώ.

Για κάθε διευκρίνιση ή περαιτέρω συνεννόηση, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Επίσης θα μας ήταν πολύτιμη κάθε πληροφορία που αφορά κινήσεις ή στοιχεία για το θέμα αυτό.

Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας

Αντ. Αλεξανδρόπουλος
Τηλ: -6974992826
Ο Πρόεδρος

Κων. Κουλούρης
Τηλ: - 6944593030
       konkoulouris@yahoo.gr                    konkoul.blogspot.gr1.  Σχέδιο έφεσης :
Προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
το ΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΠΡΟΣΟΧΗ: προθεσμία 60 ημέρες από την κοινοποίηση- αρχίζει 60 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής που γράφει το έγγραφο.  (παράβολο 20 ευρώ)

2.  Σχέδιο Ένστασης:
       Προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
       Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
        Δια της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
        Κάνιγγος 26  - ΤΘ 1116
         101 10 Αθήνα
«επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων…
ΠΡΟΣΟΧΗ: προθεσμία 60 η
μέρες από την κοινοποίηση- αρχίζει 60 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής που γράφει το έγγραφο.  (παράβολο 20 ευρώ)

3.  Σχέδιο Ένστασης:
        Προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
        -Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
        δια της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
        Κάνιγγος 26  - ΤΘ 1116
         101 10 Αθήνα
 «παρακρατούμε από την σύνταξη… το 1/6 του ανωτέρω ποσού…»
        ΠΡΟΣΟΧΗ: προθεσμία 60 ημέρες από την κοινοποίηση- αρχίζει 60 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής που γράφει το έγγραφο. 
                                                    
       

                            .
                                                                      .

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου