Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ
  e-mail : syntaxtei@gmail.com
syntaxtei.blogspot.com                      


  Προς τα Μέλη της ΕΣΕ ΤΕΙ


Αγαπητέ Συνάδελφε,
μετά την επιστολή μας της 24/04/2013 με Αρ. Πρωτ. 249 ελάβαμε
συμπληρωματικά- διευκρινιστικά στοιχεία από τα πιο κάτω δικηγορικά γραφεία τα οποία δημοσιεύουμε όπως ελήφθησαν.
1.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΣΑΚΗ-ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-3826012
ΚΙΝ:6945959765
ΕΦΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Β΄ ΤΜΗΜΑ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΕΦΕΣΕΩΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)  320 ΕΥΡΩ
ΕΞΟΔΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ  40 ΕΥΡΩ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΦΕΣΗ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΟΠΟΤΕ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΑΥΤΗΝ.
 Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.  
ΕΑΝ Η ΕΦΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΙΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΝΑΙ 130 ΕΥΡΩ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΛΛΩΣ Η ΕΦΕΣΗ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΟΠΟΤΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΗΥΞΗΜΕΝΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 281,24 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ   (ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 198 ΕΥΡΩ + 45,54 ΦΠΑ + 37,70 ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ) ΩΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 164,82 ΕΥΡΩ (134 ΕΥΡΩ+30,82 ΦΠΑ), ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 446,06 ΕΥΡΩ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ:
ΕΦΕΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΕΣ)
ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Α΄  ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΣ
1.    ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ                (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΑΜ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ, ΑΜΚΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΤΚ).
2.    ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
3.    ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Ν. 4093/2012)»
4.    ΑΠΟΦΑΣΗ «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» (ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡ. Β3 ΠΕΡ. Α ΠΑΡΑΓΡ. Β΄ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ Ν. 4093/2012)
5.    ΑΠΟΦΑΣΗ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Γ1 ΠΕΡ. 13 ΕΩΣ 36 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ Ν. 4093/2012»

2.

 

προσφορά για ένδικα μέσα


Κ. Κουλούρη, σας διευκρινίζω, μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία τα ακόλουθα:

Όσον αφορά τη σύνταξη  της έφεσης κατά της πράξης αναπροσαρμογής των συντάξεων  των μελών της ένωσής σας και των δύο ενστάσεων α) κατά της απόφασης που διατάσσει την παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη του Ιανουαρίου 2013 και β) κατά της απόφασης που διατάσσει την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2012, το συνολικώς αιτούμενο από εμένα ποσόν των 170 Ευρώ συμπεριλαμβάνει
1. Τρία παράβολα των 20 ευρώ το κάθε ένα
2. Μεγαρόσημο των 15 Ευρώ και μεγαρόσημο 2 Ευρώ και
3. Την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για την κοινοποίηση αντιγράφου της έφεσης στον Υπουργό των Οικονομικών ( αντίγραφα των ενστάσεων δεν κοινοποιούνται).

Επί επιτυχούς έκβασης της δίκης δεν διεκδικώ κάποιο ποσοστό.

Φιλικά

Κωνσταντίνα Μπέτζιου – Κάμτσιου
Δ.Ν. Δικηγόρος
Τηλ.2106000291  -    6944760678

Επαναλαμβάνουμε ότι για κάθε διευκρίνιση ή περαιτέρω συνεννόηση, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας ή με τα αντίστοιχα δικηγορικά γραφεία. Επίσης θα μας ήταν πολύτιμη κάθε πληροφορία που αφορά κινήσεις ή στοιχεία για το θέμα αυτό.
Αθήνα 26/04/2013
Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας

Αντ. Αλεξανδρόπουλος
Τηλ: -6974992826
Ο Πρόεδρος

Κων. Κουλούρης
Τηλ: - 6944593030
          konkoulouris@yahoo.gr                       
          konkoul.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου