Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!   συνέχεια  04/10/2015
[ αφορά αποκλειστικά όσους ΔΕΝ είχαν καταθέσει προσφυγή, 
εντός της αρχικής προθεσμίας!!! ]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ…

 Σύμφωνα με απολύτως εξακριβωμένες και
διασταυρωμένες πληροφορίες,
το Ελεγκτικό Συνέδριο, για δημοσιονομικούς λόγους, 
πιθανότατα θα ακολουθήσει όσα ήδη αποφάσισε το Στε
 με την υπ' αριθμ. 4741/2014 απόφαση της Ολομέλειάς του
για τους Πανεπιστημιακούς.

Δηλαδή θα αποφανθεί ότι τα αποτελέσματα της
διαγνωσθεισομένης αντισυνταγματικότητας των σχετικών
 νομοθετικών διατάξεων που περιέκοψαν τις τακτικές
συντάξεις και  αναδρομικά θα αρχίζουν
από τη δημοσίευση της απόφασής του.

Αυτό θα έχει ως συνέπεια ότι όσοι ΔΕΝ έχουν καταθέσει
εγκαίρως, εντός της αρχικής προθεσμίας, προσφυγή,
ή μέχρι τη δημοσίευσή της απόφασης, για τις περικοπές
των συντάξεών τους , ΔΕΝ  θα μπορούν να διεκδικήσουν
 αναδρομικά.

Σήμερα μπορούν  σύννομα να ζητηθούν οι αναδρομικές
 περικοπές των προηγουμένων 24 μηνών.

                Σύμφωνα με αγωγές που έχουν ήδη ασκηθεί , κατά τους  
                υπολογισμούς, τα μικτά αναδρομικά ανέρχονται
                 ανάλογα και με τα χιλιοστά της συνταξιοδότησής τους,
                α) για συνταξιούχους τακτικούς καθηγητές, 
                       σε 16.000 έως 20.000 €,
                 β) για τους αναπληρωτές καθηγητές σε 11.000 έως 14.000 €
                 γ) για τους επίκουρους σε 6.000 έως 9.000 € και
                 δ) για τους καθηγητές εφαρμογών σε 3.500 έως 5.000 €.

Σχετικά στοιχεία από την Δικηγόρο
κα Ντίνα Μπέντζιου  Κάμτσιου τηλ 6944760678

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ:


Για την άσκηση της αγωγής , στην πρώτη φάση
απαιτούνται μόνο 100 Ευρώ κατ΄ άτομο, ανεξαρτήτως βαθμίδας, 
(περιλαμβάνονται το παράβολο, η χαρτοσήμανση
 και τα έξοδα Επίδοσης,  του δικαστικού επιμελητή). 

Κατά τη συζήτηση, τα έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου
για την παράσταση στο δικαστήριο  είναι
   -450 € για τους τακτικούς καθηγητές,
   -400 € για τους αναπληρωτές και
   -350 € για τους επίκουρους και καθηγητές εφαρμογών.
 και σε περίπτωση ευνοϊκής απόφασης η δικηγόρος,
ΔΕΝ  διεκδικείται επί πλέον ποσοστό επί του ποσού
που θα επιδικαστεί.

Σημειωτέον ότι είναι περίπου βέβαιο,  ότι οι αποφάσεις προβλέπονται ευνοϊκές 
αφού και η πρώτη που θα εκδοθεί, ως πιλοτική πρόκειται να είναι ευνοϊκή.                  Για κάθε πληροφορία, τα μέλη του ΔΣ είναι στην διάθεσή σας…

                 04/10/2015
                 Κωνσταντίνος Π. Κουλούρης    
                 Πρόεδρος της ΠΕΣΕ ΤΕΙ 
            konkoulouris@yahoo.gr            τηλ  6944593030
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου