Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015


                          

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ –ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 Α.  για τα αναδρομικά ΕΝΣΤΑΣΗ: ενώπιον του Α΄κλιμακίου,

 Β. επί της Τακτικής Σύνταξης ΕΦΕΣΗ, ενώπιον του ΙΙ Τμήματος

Διάκριση:
-Τακτικό Εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΕΙ (εν ενεργεία)!
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ προσφεύγουν στο ΣτΕ
…οι Παν/κοί  ΝΑΙ
…οι ΤΕΙκοί    ΟΧΙ … (δεν προσέφυγαν)

-Συνταξιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ  ΝΑΙ
 
 προσέφυγαν ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (με δύο δικόγραφα):

  1.  - για τα αναδρομικά  ΕΝΣΤΑΣΗ: ενώπιον του Α΄ κλιμακίου,
(Γραμματεία του Α΄κλιμακίου, τηλ 2131309716) … και

  2.  - επί της Τακτικής Σύνταξης  ΕΦΕΣΗ, ενώπιον του ΙΙ Τμήματος, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (κατάθεση προσφυγής : 13/05/2013).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  από Γραμματεία της Ολομέλειας.
(τηλ 2131309828)
Το ΙΙ Τμήμα παρέπεμψε στην Ολομέλεια , με το ερώτημα να γίνει   
Πρότυπη (πιλοτική) δίκη …. ,
…και εγκρίθηκε παραπομπή με απόφαση ΠΡΑΞΗ (27/11/2013, έγγραφο)…
Καθώς επίσης (με ανάλογα έγγραφα για κάθε κατηγορία ) για
1.  Στρατιωτικούς
2.  Διευθύντρια ΕΣΥ
3.  Δικαστικούς  (2) και
4.  Καθηγητές ΑΕΙ  (έγγραφο) στο όνομα του Νικολάου Καφούσια…

Η  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ συνεδρίασε
      στις 5 Φεβρουαρίου 2014 και στις 23 Ιουνίου 2014.
  [ συζήτηση- σύσκεψη απόφαση - επόμενο βήμα –δημοσίευση! ]

Έχει εκδοθεί απόφαση της Ολομέλειας μόνο για τους συνταξιούχους δικαστικούς.[ δημοσιεύθηκε η υπ΄ αρ 4327/2014 απόφαση ]

Για τις υπόλοιπες ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων  [Στρατιωτικοί –  Πανεπιστημιακοί- Γιατροί ΕΣΥ]  δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις. 


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ!!!
Δεδομένου ότι κάθε προσφυγή (και η σχετική δίκη) αφορά μόνο
τον προσφεύγοντα, πιθανολογείται ότι δεν θα εκδοθεί υπουργική
απόφαση που να χορηγεί  αναδρομικά όλα τα οφειλόμενα σε όλους
τους συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων.
Μετά την έκδοση της απόφασης,  θα χρειαστεί να κατατεθούν
«ΑΓΩΓΕΣ» (όχι προσφυγές) κατά της απόφασης!!!
όπως είχαν κάνει όσοι υπέβαλαν εντός της προθεσμίας),

     ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ!!!
     Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αγωγών
     ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ!!!  
     για τα αναδρομικά που, λόγω της διετούς παραγραφής
     των αξιώσεων κατά του δημοσίου, θα ζητούνται
     ΓΙΑ ΤΟΥΣ 24 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου